Βιοχημικός έλεγχος

Το δείγμα του σπέρματος αποτελείται από τα σπερματοζωάρια και το σπερματικό πλάσμα, που αποτελείται από ένα σύνολο εκκρίσεων. Αυτές οι εκκρίσεις προέρχονται κυρίως από την επιδιδυμίδα, τον προστάτη και τις σπερματοδόχους κύστεις και αναμειγνύονται κατά την εκσπερμάτιση.

Εάν υπάρχει απόφραξη σε κάποιο σημείο του άρρενος αναπαραγωγικού συστήματος τότε τα σπερματοζωάρια δεν βρίσκονται στην εκσπερμάτιση. Ανάλογα με το σημείο της απόφραξης όμως δεν μπορούν να βρεθούν στην εκσπερμάτιση και τα υγρά που εκκρίνουν οι επιδιδυμίδες, ο προστάτης και οι σπερματοδόχες κύστεις. Για να βρεθεί το σημείο της απόφραξης ελέγχουμε στο δείγμα του σπέρματος αν υπάρχουν μόρια-δείκτες.

Συγκεκριμένα, ελέγχεται η παρουσία φρουκτόζης, που προέρχεται από τις σπερματοδόχους κύστεις, η α-γλυκοσιδάση, που εκκρίνεται από την επιδιδυμίδα και η όξινη φωσφατάση, που προέρχεται από τον προστάτη. Για τον προστάτη υπάρχουν και άλλα μόρια-δείκτες που δίνουν πληροφορίες για την λειτουργικότητα του όπως ο ψευδάργυρος, το κιτρικό οξύ και το μαγνήσιο.

Συχνές Ερωτήσεις

ΠΟΤΕ ΚΑΝΟΥΜΕ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ; Η βιοχημεία σπέρματος είναι απαραίτητη όταν σε ένα δείγμα σπέρματος δεν υπάρχουν σπερματοζωάρια, στις περιπτώσεις δηλαδή…

περισσότερα

Έλεγχος φρουκτόζης

Ένα δείγμα σπέρματος συνήθως έχει φυσιολογικά όγκο, περισσότερο από 1,5 ml. Υπάρχουν δείγματα όμως με πολύ μικρό όγκο – 0,3…

περισσότερα

Έλεγχος όξινης φωσφατάσης

Ένα δείγμα σπέρματος συνήθως έχει φυσιολογικά όγκο, περισσότερο από 1,5 ml. Υπάρχουν δείγματα όμως με πολύ μικρό όγκο – 0,3…

περισσότερα

Έλεγχος α-γλυκοσιδάσης

Η αζωοσπερμία είναι η κατάσταση εκείνη στην οποία δεν υπάρχουν σπερματοζωάρια στην εκσπερμάτιση. Υπάρχουν πολλές αιτίες για την αζωοσπερμία, μία…

περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες

Με τον όρο βιοχημεία σπέρματος αναφερόμαστε στον προσδιορισμό ορισμένων ενώσεων, συγκεκριμένα της φρουκτόζης, της α-γλυκοσιδάσης και της όξινης φωσφατάσης. Το κάθε ένα από αυτά…

περισσότερα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς