Έλεγχος α-γλυκοσιδάσης

Η αζωοσπερμία είναι η κατάσταση εκείνη στην οποία δεν υπάρχουν σπερματοζωάρια στην εκσπερμάτιση. Υπάρχουν πολλές αιτίες για την αζωοσπερμία, μία από αυτές είναι και η απόφραξη των σπερματικών πόρων, δηλαδή του σωλήνα που μεταφέρει το σπέρμα προς την ουρήθρα. Όταν η απόφραξη είναι στο ύψος της επιδιδυμίδας τα σπερματοζωάρια, που φυσιολογικά δημιουργείται στον όρχι, δεν μπορούν να βγουν στην εκσπερμάτιση. Εκτός με τα σπερματοζωάρια αποκλείεται και η δίοδος άλλων μορίων που δημιουργούνται στην επιδιδυμίδα, όπως του ενζύμου α-γλυκοσιδάση. Στις περιπτώσεις της αζωοσπερμίας λοιπόν που το δείγμα του σπέρματος έχει καλό όγκο, γίνεται μέτρηση της α-γλυκοσιδάση. Αν υπάρχει απόφραξη στο ύψος της επιδιδυμίδας τότε η α-γλυκοσιδάση δεν υπάρχει στην εκσπερμάτιση και η μέτρηση του συγκεκριμένου δείκτη είναι μηδέν. (Η α-γλυκοσιδάση, Mahmoud-et-al, 1998)

Γενικές Πληροφορίες

Με τον όρο βιοχημεία σπέρματος αναφερόμαστε στον προσδιορισμό ορισμένων ενώσεων, συγκεκριμένα της φρουκτόζης, της α-γλυκοσιδάσης και της όξινης φωσφατάσης. Το κάθε ένα από αυτά…

περισσότερα

Έλεγχος α-γλυκοσιδάσης

Η αζωοσπερμία είναι η κατάσταση εκείνη στην οποία δεν υπάρχουν σπερματοζωάρια στην εκσπερμάτιση. Υπάρχουν πολλές αιτίες για την αζωοσπερμία, μία…

περισσότερα

Έλεγχος όξινης φωσφατάσης

Ένα δείγμα σπέρματος συνήθως έχει φυσιολογικά όγκο, περισσότερο από 1,5 ml. Υπάρχουν δείγματα όμως με πολύ μικρό όγκο – 0,3…

περισσότερα

Έλεγχος φρουκτόζης

Ένα δείγμα σπέρματος συνήθως έχει φυσιολογικά όγκο, περισσότερο από 1,5 ml. Υπάρχουν δείγματα όμως με πολύ μικρό όγκο – 0,3…

περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις

ΠΟΤΕ ΚΑΝΟΥΜΕ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ; Η βιοχημεία σπέρματος είναι απαραίτητη όταν σε ένα δείγμα σπέρματος δεν υπάρχουν σπερματοζωάρια, στις περιπτώσεις δηλαδή…

περισσότερα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς